12.01.2011/EN

 FCI-Standard č. 122

 LABRADOR RETRIEVER

 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.

 

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.

 

VYUŽITÍ: Retrívr.

 

KLASIFIKACE FCI:  

Skupina 8  Retrívři, slídiči, vodní psi.

Sekce    1  Retrívři.

S pracovní zkouškou.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Častou teorií je, že labradorský retrívr pochází z pobřeží Grónska, kde rybáři používají psa podobného vzhledu

k donášení ryb. Vynikající vodní pes; k tomu mu napomáhá i jeho srst odolná vůči vlivům počasí a unikátní ocas tvarem podobný vydřímu.

Pokud labradorského retrívra zasadíme do srovnání, nejedná se o velmi staré plemeno, jeho chovatelský klub byl založen v roce 1916 a organizace Yellow Labrador Club byla založena v roce 1925. Svůj brzký věhlas si plemeno získalo při práci v poli. Labradora původně představil na březích koncem 19. století plukovník Peter Hawker s Hrabětem z Malmesbury.

Lorna, hraběnka z Howe, popsala tohoto psa, tehdy zvaného Malmesbury Tramp, jako „jeden z původních kořenů“ moderního labradorského retrívra.

CELKOVÝ VZHLED: Silně stavěný, s krátkými bedry, velmi aktivní; (což předem vylučuje přílišnou tělesnou hmotnost nebo substanci) s širokou

mozkovnou; širokým a hlubokým hrudníkem a dobře klenutými žebry; široký a silný v bedrech a pánevních končetinách.

 

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Vyrovnaný, velmi činorodý. Vynikající nos, jemná tlama; vášnivý milovník vody. Přizpůsobivý, oddaný společník.

Inteligentní, horlivý a poslušný, se silnou snahou zavděčit se. Laskavé a přívětivé povahy, bez stopy agresivity nebo nepřiměřené plachosti.

 

HLAVA

 

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna:

Široká. Čistě řezaná bez masitých lící.

Stop: Vyjádřen.

 

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Široká, nozdry dobře vyvinuté.

Tlama: Silná, není špičatá.

Čelisti / zuby: Čelisti střední délky, čelisti i zuby silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a v čelistech jsou posazeny kolmo.

Oči: Středně velké, vyjadřující inteligenci a dobrou povahu; hnědé nebo oříškově hnědé.

Uši: Nejsou velké ani těžké, visí a těsně přiléhají k hlavě, jsou posazeny poměrně daleko vzadu.

 

KRK: Suchý, silný, mohutný, přecházející v dobře postavené plece.

 

TRUP:

Horní linie: Rovná.

Bedra: Široká, krátká, pevně svázaná a silná.

Hrudník: Dobré šířky a hloubky, s dobře klenutými „sudovitými“ žebry – tento dojem nesmí být vytvářen tím, že pes nese přílišnou hmotnost.

 

OCAS:

Charakteristický znak, velmi silný v nasazení, postupně se zužující ke špičce, střední délky, bez praporců, ale je po celém obvodu pokrytý krátkou, silnou, hustou

srstí, což budí dojem „kulatosti“ a tento vzhled je popisován jako „vydří“ ocas. Může být nesen vesele, ale neměl by se stáčet nad hřbet.

 

KONČETINY

 HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Hrudní končetiny při pohledu zepředu nebo ze strany postavené od loktů kolmo k zemi.

Plece: Dlouhé a šikmé.

Předloktí: Přední silných kostí a rovné.

Přední tlapy: Kulaté, kompaktní; dobře klenuté prsty a dobře vyvinuté polštářky tlap.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: dobře vyvinutá záď, směrem k ocasu neklesá.

Koleno: Dobře zaúhlené.

Zadní nadprstí (nárt): Hlezna nízko postavená. Kravský postoj je vysoce nežádoucí.

Zadní tlapy: Kulaté, kompaktní; dobře klenuté prsty a dobře vyvinuté polštářky tlap.

 

CHODY / POHYB: Volný, pokrývající odpovídající prostor; přímý a rovnoběžný pohyb hrudních i pánevních končetin.


OSRSTĚNÍ

Srst: charakteristický znak, krátká, hustá, bez zvlnění nebo praporců, na omak působí jako tvrdá; podsada odolná proti povětrnostním vlivům.

 

Barva: Jednobarevná černá, žlutá nebo játrová/čokoládová. Žlutá dosahuje od světle krémové po červenou liščí barvu. Povolena je malá bílá skvrna na hrudníku.

 

VELIKOST:

Ideální výška v kohoutku:   Psi:         56 – 57 cm.

                                          Feny:      54 – 56 cm.

 

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být posuzována jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a

k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

 

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

 

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.